THÔNG TIN
fake youtube
  • Gây dựng thương hiệu và truyền thông giá rẻ.
  • Gây dựng cộng đồng giá rẻ.
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc phụ vụ nhu cầu về cộng đồng.
  • TĂNG LIKE FB.
  • TĂNG LIKE POST.
  • CHẠY ADS FB.
  • Chú ý! Sever like thật, từ 0-2h hàng ngày hệ thống sẽ ngưng like giúp máy chủ tránh quá tải, và like giống người thật tự like hơn (đêm ít người online, nhiều khách yêu cầu đêm cho ngừng like!)

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    Null.